Phòng Kiểm tra văn bản Phòng Kiểm tra văn bản

 • Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

  Cập nhật ngày

  Thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định tại Mục 5...
 • Triển khai hội nghị tập huấn công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

  Cập nhật ngày

  Nội dung: Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số ...
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018.

  Cập nhật ngày

  Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2018, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018  trên địa bàn thành phố Hồ Chí...
 • Danh mục văn bản QPPL phục vụ công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: + Danh mục hệ thống hóa (còn hiệu lực). + Danh mục hệ thống hóa (hết hiệu lực).
 • Về việc lấy ý kiến kết quả rà soát theo chuyên đề Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định hướng dẫn thi hành

  Cập nhật ngày

  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Phiếu chuyển số 5640/PC-VP ngày 03 tháng 02 năm 2018 và Phiếu chuyển số 15050/PC-VP ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành...
 • Hội nghị triển khai công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2018, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh....
 • Thông báo về việc tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 11/12/2017), trong đó, giao Sở Tư...
 • Hiệp định TPP đối tác xuyên Thái Bình Dương

  Cập nhật ngày

      -  CÔNG VĂN SỐ 7667/STP-KTrVB        -  NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH (ENG)       -  NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH (VIE)  
 • Triển khai góp ý quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật và tổ chức quản lý Cộng tác viên

  Cập nhật ngày

  Triển khai góp ý quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật và tổ chức quản lý Cộng tác viên
 • Triển khai rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy

  Cập nhật ngày

  Triển khai rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy
 • Dự thảo ban hành quy chế, công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản, tổ chức quản lý cộng tác viên kiểm tra rà oát hệ thô

  Cập nhật ngày

  Dự thảo ban hành quy chế, công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản, tổ chức quản lý cộng tác viên kiểm tra rà oát hệ thô
 • Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6581/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau :
 • DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.